Phòng ở Hanover

Đăng ký visa
Phòng 1 giường
từ 550 euro

Đặt phòng tại Hanover

• Nếu bạn tham gia một khóa học tại trường ngôn ngữ DKH, bạn có thể chọn đặt phòng đơn. • Sau khi đặt phòng, bạn sẽ nhận được xác nhận đặt phòng để làm visa. • Các căn hộ chỉ dành cho sinh viên của trường ngôn ngữ DKH. • Các căn hộ cách ga tàu điện ngầm 500 m. • Các căn hộ nằm ở khu vực Hanover. Điều này có nghĩa là một quá trình nhanh hơn và dễ dàng hơn cho sinh viên nước ngoài để xin hoặc gia hạn thị thực.
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Cookies được lưu trữ cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Để chấp nhận việc sử dụng cookie, hãy nhấp vào Chấp nhận tất cả cookie cookie hoặc tiếp tục duyệt trang web. Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân
Cookies cần thiết nghiêm ngặt