Thị thực ngôn ngữ Đức

Thị thực ngôn ngữ Đức (thị thực để tham gia một khóa học ngôn ngữ)

 

Thị thực khóa học ngôn ngữ là loại thị thực giáo dục dành cho người nước ngoài muốn tham gia một khóa học ngôn ngữ cấp tốc từ 3 đến 12 tháng . Các khóa học mà người xin thị thực dự kiến phải hoàn thành phải bao gồm ít nhất 18 giờ giảng dạy mỗi tuần.

 

Trong một số trường hợp, thị thực khóa học ngôn ngữ có thể được gia hạn lên đến một năm.

 

 

Với thị thực ngôn ngữ, bạn có thể:

 

Với thị thực ngôn ngữ, bạn không thể:

Thời hạn của thị thực khóa học ngôn ngữ lên đến thời hạn khóa học từ ba tháng đến một năm.

 

 

Các tài liệu để xin thị thực khóa học ngôn ngữ là:

 

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Cookies được lưu trữ cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Để chấp nhận việc sử dụng cookie, hãy nhấp vào Chấp nhận tất cả cookie cookie hoặc tiếp tục duyệt trang web. Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân
Cookies cần thiết nghiêm ngặt