ویزای زبان آلمان

ویزای زبان آلمان (ویزای شرکت در یک دوره زبان)

 

ویزای دوره زبان نوع ویزای آموزشی برای خارجیانی است که می خواهند یک دوره فشرده زبان را بین 3 تا 12 ماه بگذرانند . دوره هایی که متقاضیان ویزا می خواهند بگذرانند باید حداقل 18 ساعت تدریس در هفته داشته باشند.

 

در برخی موارد ، ویزای دوره زبان می تواند تا یک سال تمدید شود.

 

 

با ویزای زبان می توانید:

 

با ویزای زبان نمی توانید:

اعتبار ویزای دوره زبان تا یک دوره از سه ماه تا یک سال است.

 

 

اسناد درخواست ویزای دوره زبان عبارتند از:

 

ما از کوکی ها برای بهبود تجربه مرور شما استفاده می کنیم. کوکی ها به صورت محلی در رایانه یا دستگاه تلفن همراه شما ذخیره می شوند. برای پذیرش استفاده از کوکی ها ، روی "پذیرش همه کوکی ها" کلیک کنید یا به مرور سایت ادامه دهید. خط مشی پردازش داده های شخصی
کوکی های کاملاً ضروری