Điều khoản dịch vụ

 1. Đăng ký

 

1.1. Thường chỉ có thể tham quan sự kiện khi đăng ký trước. Ngoại lệ: bài học thử.

1.2. Bạn có thể đăng ký các sự kiện của chúng tôi trực tiếp, bằng văn bản hoặc trực tuyến. Việc thanh toán thường được thực hiện bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tại trường.

1.3. Việc bạn đăng ký tham gia các sự kiện của trường ngôn ngữ DKH là ràng buộc và bạn phải trả lệ phí ngay lập tức.

1.4. Khi đăng ký tại trường, bạn phải đặt cọc ít nhất 200 euro. Phần còn lại phải trả chậm nhất là 2 tuần trước khi bắt đầu khóa học, nếu không, phí toàn khóa học là 450 euro và bạn có thể mất chỗ.

1.5. Phí khóa học cho một cấp độ ở Hanover, ví dụ B2.1, là:

- nếu bạn thanh toán hơn 1 tháng trước khi bắt đầu khóa học - 390 euro .

- nếu bạn thanh toán từ 4 đến 2 tuần trước khi bắt đầu khóa học - 420 euro .

- nếu bạn thanh toán ít hơn 2 tuần trước khi bắt đầu khóa học - 450 euro .

1.6. Phí khóa học cho cấp độ trực tuyến, ví dụ B2-Online, là:

- nếu bạn thanh toán hơn 1 tháng trước khi bắt đầu khóa học - 490 euro .

- nếu bạn thanh toán từ 4 đến 2 tuần trước khi bắt đầu khóa học - 520 euro .

- nếu bạn thanh toán ít hơn 2 tuần trước khi bắt đầu khóa học - 550 euro .

1.7. Khi đăng ký trực tiếp, xác nhận đăng ký sẽ được trao ngay sau khi thanh toán. Đối với tất cả các hình thức đăng ký khác, xác nhận đăng ký thường được gửi qua email. Xin lưu ý rằng chỉ có thể tham dự một sự kiện khi có xác nhận đăng ký hợp lệ.

1.8. Hóa đơn riêng sẽ được xuất theo yêu cầu nhanh của khách hàng. Người tham gia không có quyền bắt đầu khóa học cho đến khi chúng tôi nhận được đầy đủ thanh toán. Ngoại lệ: bài học thử.

1.9. Kỳ thi lấy chứng chỉ từ trường ngôn ngữ DKH có giá 170 euro .

1.10. Công tác thanh tra kiểm tra: Xin lưu ý rằng việc thanh tra kiểm tra có thể được thực hiện riêng lẻ dưới sự giám sát chặt chẽ của 2 giáo viên nên rất tốn thời gian và chi phí. Khi xem bài thi, trong phòng có tối đa 1 học sinh. Bạn không thể có bút bi hoặc dụng cụ viết tương tự. Bạn không được phép mang theo điện thoại di động hoặc thiết bị có khả năng chụp ảnh tương tự. Việc kiểm tra sát hạch chỉ có thể được thực hiện trong khuôn viên của trường ngoại ngữ DKH, tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của cơ sở. Giá xem bài thi là 120 euro.

 

2. Thị thực


2.1. Trước khi đăng ký, hãy tìm hiểu về các yêu cầu thị thực hiện tại tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Đức ở nước bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đăng ký đúng thời điểm, vì thị thực có thể mất vài tháng để được cấp. Nó thường mất 3 tháng.

2.2. Nếu bạn cần thị thực để đi du lịch Đức, chúng tôi phải yêu cầu bạn thanh toán trước toàn bộ phí cho khóa học và chỗ ở. Khi đó chúng tôi mới có thể cấp giấy chứng nhận cấp visa cho đại sứ quán Đức. Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn giấy chứng nhận cấp thị thực. Chứng chỉ cấp thị thực có giá 100 euro nếu bạn chỉ đăng ký một khóa học. Nếu bạn đăng ký từ 3 khóa học trở lên, chứng chỉ sẽ được miễn phí.

2.3. Tất cả các khóa học phải tuân theo cái này đến cái khác. Bạn không được phép nghỉ giữa các khóa học.

2.4. Nếu đơn xin thị thực bị từ chối và trường ngôn ngữ DKH được thông báo trong thời gian thích hợp (điều này có nghĩa là hơn 1 tháng trước khi bắt đầu khóa học), toàn bộ học phí khóa học sẽ được hoàn trả, trừ đi phí xử lý 200 euro và phí ngân hàng.

2.5. Từ 30 đến 14 ngày trước khi bắt đầu khóa học: số tiền tối thiểu 250 euro.

2.6. Ít hơn 14 ngày theo lịch trước khi bắt đầu khóa học, hoặc nếu người tham gia không có mặt hoặc sau khi bắt đầu khóa học, khóa học không thể hoàn trả .

 

 1. Hủy bỏ

 

3.1. Phải được lập thành văn bản. Phí hủy là:
- Từ ∞ đến 30 ngày theo lịch trước khi bắt đầu khóa học: 200 euro .
- Từ 30 đến 14 ngày trước khi bắt đầu khóa học: 250 euro .

- Ít hơn 14 ngày theo lịch trước khi bắt đầu khóa học, hoặc nếu người tham gia không có mặt hoặc sau khi bắt đầu khóa học, bạn không thể hoàn trả.

3.2. Trong trường hợp hủy bỏ, luôn phải xuất trình bằng chứng : giấy chứng nhận y tế, từ chối cấp thị thực.

3.3. Bản gốc xác nhận đăng ký phải được gửi lại (chúng tôi có nghĩa vụ chuyển bất kỳ trường hợp nào cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh).

3.4. Việc hoàn tiền sẽ chỉ được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng và trong vòng 14 ngày làm việc.

3.5. Trong trường hợp khóa học bị ngừng hoặc bị gián đoạn, học phí sẽ không được hoàn trả. Những ngày học bị bỏ lỡ không thể học bù, cũng như không thể kéo dài thời gian của khóa học vì lý do này.

3.6. Nếu bạn đã đăng ký lại khóa học, bạn không thể hủy khóa học được nữa.

3.7. Nếu bạn đã đặt cọc cho khóa học, việc hủy bỏ là không thể.

3.8. Nếu trường ngôn ngữ DKH đã cấp chứng chỉ visa cho bạn, bạn chỉ có thể hủy khóa học nếu visa đã bị từ chối.

3.9. Nếu bạn đã đặt cọc cho danh sách chờ và không nhận được chỗ, bạn sẽ được hoàn trả đầy đủ.

Tuy nhiên, nếu bạn đã nhận được xác nhận đã đăng ký, bạn không thể hủy khóa học tương ứng; trong trường hợp này, bạn chỉ có thể thay đổi đặt chỗ của mình sang khóa học khác nếu bạn không thể lấy được chỗ.

3.10. Trong trường hợp bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh hoặc hậu quả của chúng, không được hoàn trả học phí. Nếu trường ngôn ngữ DKH không thể / không tổ chức một khóa học trong các phòng DKH, khóa học sẽ được tổ chức trực tuyến. Nếu bạn không ở Đức, các khóa học có thể được đăng ký lại và đóng băng. Trong trường hợp này, chi phí đặt lại máy: xem đoạn 4.

 

 1. Đặt lại

 

4.1. Việc khởi động lại chi phí bạn:

- Từ ∞ đến 30 ngày theo lịch trước khi bắt đầu khóa học: 200 euro.

- Ít hơn 30 ngày theo lịch trước khi bắt đầu khóa học: 250 euro.

- Sau khi bắt đầu khóa học, chỉ có thể thay đổi khóa học vào cùng ngày trong vòng 2 ngày đầu tiên của khóa học với sự tư vấn của giáo viên, tùy theo không gian - 250 euro.

- Sau khi bắt đầu khóa học, việc thay đổi khóa học sang ngày khác có giá - 390 euro.

4.2. Việc đặt lại có thể bị hoãn tối đa là 2 tháng. Việc đặt lại có thể được thực hiện tối đa 1 lần.

4.3. Bằng chứng phải luôn được trình bày.

4.4. Có thể thay đổi liệu trình sang người khác. Điều kiện tiên quyết là người này có thể chứng minh được trình độ phù hợp. Đặt lại cho người khác chỉ có thể được thực hiện cho cùng một khóa học.

Đặt lại cho người khác - chi phí - 100 euro. Người đã đăng ký lại khóa học có thể không đăng ký lại hoặc hủy khóa học nữa.

4.5. Khi khởi động lại, xác nhận đăng ký phải được gửi.

4.6. Bạn chỉ có thể thay đổi đặt chỗ của mình cho cùng cấp độ khóa học. Ví dụ, bạn không được phép chuyển từ A1 sang A2. Việc đặt lại như vậy chỉ có thể thực hiện được nếu bạn xuất trình chứng chỉ Telc.

4.7. Khi việc đặt lại được thực hiện, các điều khoản và điều kiện sẽ được gia hạn.

4.8. Nếu học phí của khóa học khác nhau trước và sau khi đặt lại, người tham gia khóa học phải thanh toán phần chênh lệch.

 

5. Phạm vi dịch vụ

 

5.1. Những gì bạn có thể mong đợi từ các sự kiện DKH Sprachschule về kết quả nội dung độc quyền từ chương trình của sự kiện. Lời hứa hoặc mô tả bằng lời nói không có giá trị ràng buộc. Các giảng viên không được phép sắp xếp cá nhân.

5.2. Trường ngôn ngữ DKH có quyền tổ chức các sự kiện do giảng viên khác thực hiện. DKH Sprachschule có thể thay đổi địa điểm và thời gian diễn ra sự kiện vì những lý do khách quan và ở mức độ hợp lý cho những người tham gia.

5.3. Mỗi khóa học buổi sáng và buổi chiều bao gồm 88 tiết học, thời gian nghỉ giải lao và thời gian làm bài thi bao gồm (88 lần - 45 phút). Một giờ U. tương ứng với 45 phút. Nếu khóa học có ít hơn 8 người tham gia, số lượng bài học sẽ được thay đổi. (xem 10.4.).

5.4. 18 buổi học mỗi tuần trong mỗi khóa học từ 5:30 chiều đến 8:45 tối là kết quả của việc tham gia một khóa học bổ sung diễn ra vào thứ Sáu hàng tuần lúc 8:45 tối và thứ Bảy hàng tuần lúc 8:00 sáng. Các khóa học này có thể được đặt trước ngoài các khóa học tiêu chuẩn.

5.5. Nếu có ít hơn 4 học viên đến tham gia lớp học, lớp học sẽ được coi là lớp học riêng. Khi đó số giờ giảm đi 50%.

 1. Phân bổ khóa học, mục tiêu khóa học và yêu cầu khóa học

 

6.1. Việc phân bổ khóa học cuối cùng được thực hiện bởi DKH vào đầu khóa học.

6.2. Tuổi tối thiểu: 16 tuổi. Người tham gia khóa học phải có khả năng sử dụng chữ viết Latinh viết và nói.

6.3. Tham gia khóa học thường xuyên (hơn 90%), tham gia tích cực và hoàn thành các bài tập viết là những yêu cầu cơ bản để đạt được mục tiêu của khóa học.

6.4. Nếu học viên không đáp ứng được các yêu cầu cơ bản này hoặc không thể theo cấp độ khóa học vì lý do khác, DKH sẽ chỉ định họ xuống cấp độ khóa học thấp hơn sau khi tham khảo ý kiến ​​của giảng viên khóa học. Chỉ có thể học lên cấp độ khóa học cao hơn tiếp theo sau khi hoàn thành thành công cấp độ khóa học trước đó.

6.5. DKH Sprachschule không đảm bảo việc đạt được một mục tiêu học tập nhất định hoặc thành công trong giảng dạy. Các đơn vị giảng dạy được đề xuất để đạt được một cấp độ là yêu cầu tối thiểu và có thể khác với yêu cầu thực tế trong từng trường hợp riêng lẻ.

6.6. Nếu bạn đã tham dự hơn 50% phần thứ hai của cấp độ khóa học, bạn có thể lựa chọn làm bài kiểm tra DKH miễn phí và nhận chứng chỉ DKH. Nếu bạn đã tham dự ít hơn 50% của khóa học, bạn có tùy chọn tham gia kỳ thi DKH và nhận chứng chỉ với giá 150 euro.

6,7. Bạn phải chứng minh khả năng tiếng Đức của mình với bài kiểm tra xếp lớp của chúng tôi hoặc chứng chỉ hiện tại (không quá 6 tháng) với rủi ro và sở thích của riêng bạn trước khi tham gia khóa học. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự thành công trong học tập của bạn nếu các kỹ năng tiếng Đức của bạn không đủ cho khóa học tương ứng trước khi bắt đầu khóa học.

 

 

 1. Chấm dứt bằng DKH Sprachschule

 

7.1. Nếu một người tham gia làm phiền bài học thông qua hành vi của mình hoặc coi thường các điều kiện tham gia, DKH có quyền chấm dứt mà không cần thông báo. Người tham gia không được hoàn trả bất kỳ khoản học phí nào.

7.2. Trong trường hợp khóa học chưa được người tham gia thanh toán đầy đủ và đã quá 2 ngày kể từ ngày bắt đầu khóa học, DKH có quyền chấm dứt mà không cần báo trước. Người tham gia không được hoàn trả bất kỳ khoản học phí nào.

7.3. DKH có quyền hủy bỏ các khóa học mà không cần nêu rõ lý do. Trong trường hợp này, toàn bộ học phí của khóa học sẽ được hoàn trả, trừ đi phí xử lý và phí ngân hàng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại / chi phí phát sinh hoặc đã phát sinh do sự kiện bị hủy bỏ.

 

 1. trách nhiệm pháp lý

 

8.1. Bạn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại do bạn gây ra trong thời gian lưu trú và bạn có nghĩa vụ bồi thường. DKH Sprachschule không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, thương tích hoặc mất mát các vật dụng cá nhân và áo choàng.

8.2. Người giám hộ hợp pháp của họ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với trẻ vị thành niên.

8.3. Việc tham gia vào các hoạt động giải trí của chúng tôi là rủi ro của riêng bạn.

8,4. Chúng tôi khuyên bạn nên mua bảo hiểm sức khỏe, tai nạn và trách nhiệm. Những người tham gia khóa học không được DKH Sprachschule bảo hiểm về tai nạn hoặc sức khỏe.

8,5. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại / chi phí phát sinh hoặc đã phát sinh do sự kiện bị hủy bỏ.

 

 1. Chung

 

9.1. Giáo trình không được bao gồm trong giá khóa học.

9.2. Trừ khi có ghi chú khác, không có lớp học vào các ngày lễ của Đức. Khóa học bị hủy sẽ được thực hiện vào một thời điểm khác.

9.3. Việc phân công đội ngũ giảng viên cho các khóa học và đào tạo được thực hiện bởi DKH Sprachschule. Không có quyền được hướng dẫn của một giáo viên cụ thể.

9.4. Nếu ít nhất 70% số người tham gia có mặt, họ sẽ nhận được xác nhận đã tham dự. Giấy chứng nhận / xác nhận tham dự các khóa học đang diễn ra được cấp miễn phí.

 

 1. Hủy bỏ trường ngôn ngữ DKH, rút ​​ngắn thời gian của sự kiện, hủy bỏ sự kiện


10.1. Sự kiện không diễn ra và có thể bị hủy bỏ bởi trường ngôn ngữ DKH:
a) giảng viên bị hủy bỏ.
b) không đạt được số lượng người tham gia tối thiểu.

 1. c) không có không gian trống
  2. Nếu sự kiện không diễn ra, trường ngoại ngữ DKH sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức. Nếu bạn có một hành trình dài hơn, vui lòng liên hệ với văn phòng đăng ký của chúng tôi trước khi bạn bắt đầu hành trình của mình xem sự kiện có diễn ra hay không.
  10.3. Nếu sự kiện bị hủy, bạn tất nhiên sẽ nhận lại phí đã trả cho khóa học.
  10.4. Các sự kiện chưa đạt đến số lượng người tham gia tối thiểu theo yêu cầu trước ngày thứ ba sẽ được rút ngắn. Việc rút ngắn được thực hiện có tính đến và duy trì nội dung kế hoạch và khái niệm tổng thể:

Từ 8 người tham gia - 100% thời lượng khóa học theo kế hoạch

7 người tham gia - 86% thời lượng khóa học theo kế hoạch

6 người tham gia - 72% thời lượng khóa học theo kế hoạch

5 người tham gia - 58% thời lượng khóa học theo kế hoạch

4 người tham gia - 50% thời lượng khóa học dự kiến

3 người tham gia - 42% thời lượng khóa học theo kế hoạch

2 người tham gia - 27% thời lượng khóa học theo kế hoạch

1 người tham gia - 10% thời lượng khóa học dự kiến
10,5. Trong trường hợp số lượng người tham gia có hạn, DKH Sprachschule có quyền tổ chức quá đông, chừng nào điều này là hợp lý cho những người tham gia, có tính đến nội dung và khái niệm của sự kiện.

10,6. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại / chi phí phát sinh hoặc đã phát sinh do sự kiện bị hủy bỏ.

 

 1. Phải rút

 

11.1. Bạn có quyền rút khỏi hợp đồng / đăng ký trong vòng mười bốn ngày mà không cần nêu lý do, nếu bạn chưa đồng ý với việc quyền rút khỏi hết hạn sớm.

11.2. Thời hạn hủy bỏ là mười bốn ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết (kể từ ngày đăng ký).

11.3. Do đó, bạn có thể rút khỏi tuyên bố hợp đồng trong vòng 14 ngày theo lịch kể từ khi ký kết hợp đồng mà không cần nêu lý do bằng cách gửi văn bản tuyên bố rút lại (ví dụ: thư, email). Đối với điều này, chỉ cần tuyên bố rút tiền được gửi trong khoảng thời gian này là đủ (ngày trên phiếu gửi thư là quyết định). Thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ được bao gồm.

11.4. Văn bản tuyên bố rút tiền phải được gửi đến:

DKH Sprachschule, Hamburger Allee 42, 30161 Hannover, Deutschland
e-mail: info@deutsch-kurs-hannover.com

11,5. Bạn cũng có tùy chọn khai báo việc rút tiền của mình tại DKH Sprachschule trong thời gian rút tiền.

11,6. Nếu bạn hủy hợp đồng này, chúng tôi phải hoàn trả tất cả các khoản thanh toán mà chúng tôi đã nhận từ bạn ngay lập tức và chậm nhất là trong vòng mười bốn ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được thông báo của bạn về việc hủy hợp đồng này.

11.7. Nếu bạn đã yêu cầu rằng các dịch vụ sẽ bắt đầu trong thời gian hủy bỏ, bạn phải trả cho chúng tôi một số tiền thích hợp theo các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, tương ứng với phần của thời điểm mà bạn thông báo cho chúng tôi về việc thực hiện quyền hủy bỏ đối với các dịch vụ hợp đồng này đã cung cấp so với tổng phạm vi của các dịch vụ được cung cấp trong hợp đồng.

 

12. Thông báo về việc hết hạn trước thời hạn của quyền rút tiền

 

12.1. Quyền rút lại trong 14 ngày của bạn sẽ hết hạn sớm trong trường hợp hợp đồng cung cấp dịch vụ nếu DKH Sprachschule đã cung cấp đầy đủ dịch vụ hoặc chỉ bắt đầu thực hiện dịch vụ sau khi bạn đã đồng ý và đồng thời được xác nhận bạn biết rằng Bạn mất quyền rút tiền đối với DKH Sprachschule.

12.2. Bài học chỉ có thể được tổ chức hoặc bất kỳ xác nhận / chứng chỉ nào chỉ có thể được cung cấp cho bạn ngay bây giờ nếu bạn đồng ý bắt đầu sớm.

 

 1. Chứng chỉ

 

Xác nhận đăng ký - 0 euro

Xác nhận tham gia - 0 euro

Giấy chứng nhận kỳ nghỉ - 10 euro

Giấy chứng nhận tham dự - 10 euro

Giấy chứng nhận cho thị thực - 100 euro nếu ít hơn 3 khóa học đã được đăng ký.

 

14. Tài liệu trực tuyến

14.1 Các tài liệu được chuyển đến khách hàng bằng cách cung cấp chúng trong khu vực dành riêng cho khách hàng được đóng và bảo vệ bằng mật khẩu do Viện DKH cung cấp và thông báo cho khách hàng về tính khả dụng qua địa chỉ e-mail do khách hàng cung cấp.

14.2 Khách hàng có nghĩa vụ thường xuyên kiểm tra tài khoản e-mail của mình. Viện DKH có nghĩa vụ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào sau đó đối với các tài liệu đã đăng.

14.3 Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp địa chỉ e-mail hợp lệ và luôn đảm bảo rằng hộp thư đến e-mail của mình có đủ dung lượng lưu trữ để nhận thông báo hộp thư đến. Nếu địa chỉ e-mail được chỉ định thay đổi hoặc trở nên không hợp lệ, khách hàng có nghĩa vụ cung cấp địa chỉ e-mail hiện tại ngay lập tức.

 

Tất cả thông tin không có bảo đảm, sửa chữa sai bản in, lỗi dịch thuật và các thay đổi được bảo lưu.

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Cookies được lưu trữ cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Để chấp nhận việc sử dụng cookie, hãy nhấp vào Chấp nhận tất cả cookie cookie hoặc tiếp tục duyệt trang web. Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân
Cookies cần thiết nghiêm ngặt