Khóa học tiếng Đức trực tuyến A2

Học tiếng Đức mà không cần giáo viên, với các bài học video
  • Viện chứng nhận TELC.
  • Bài tập và bài kiểm tra trực tuyến.
  • Học tiếng Đức trực tuyến độc lập bất kể thời gian và địa điểm.
  • 29 euro mỗi tháng.

Đội của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Cookies được lưu trữ cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Để chấp nhận việc sử dụng cookie, hãy nhấp vào Chấp nhận tất cả cookie cookie hoặc tiếp tục duyệt trang web. Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân
Cookies cần thiết nghiêm ngặt