دوره آلمانی به صورت آنلاین A2

آلمانی را بدون معلم ، با آموزش های ویدئویی بیاموزید
  • موسسه دارای مجوز TELC
  • تمرینات و تست های آنلاین.
  • فارغ از زمان و مکان به صورت آنلاین به طور مستقل آلمانی بیاموزید.
  • 29 یورو در ماه

تیم ما

ما از کوکی ها برای بهبود تجربه مرور شما استفاده می کنیم. کوکی ها به صورت محلی در رایانه یا دستگاه تلفن همراه شما ذخیره می شوند. برای پذیرش استفاده از کوکی ها ، روی "پذیرش همه کوکی ها" کلیک کنید یا به مرور سایت ادامه دهید. خط مشی پردازش داده های شخصی
کوکی های کاملاً ضروری