Đăng ký thi A 1

1. Chứng chỉ tiếng Đức của DKH Sprachschule là chứng chỉ theo Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (GER).

2. DKH Sprachschule là một trường ngôn ngữ được chứng nhận bởi Telc.

3. Chứng chỉ sẽ được gửi cho bạn qua email hoặc bạn có thể đến nhận tại DKH.

4. Kỳ thi được thực hiện trực tuyến. Vì vậy, bạn có thể tham gia kỳ thi từ bất cứ đâu.

5. Chứng chỉ tiếng Đức của trường ngôn ngữ DKH là bằng chứng quốc tế về kỹ năng tiếng Đức của bạn.

6. Chi phí cho kỳ thi là 170 euro.

7. Kết quả kiểm tra sẽ được biết trong vòng 14 ngày.

8. Mẫu đề thi vào trường chuyên ngữ DKH - Mẫu đề thi DKH

 

DKH Zertifikat Telc

 

Video về trường ngoại ngữ DKH

Hướng dẫn cho kỳ thi viết

Hướng dẫn cho kỳ thi vấn đáp

 

- Đây là chứng chỉ GER của trường ngôn ngữ DKH. Đây không phải là chứng chỉ TELC.

- Điều khoản và điều kiện chung - https://www.deutsch-kurs-hannover.com/agb

- Tuyên bố bảo vệ dữ liệu: https://www.deutsch-kurs-hannover.com/datenschutz

 

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Cookies được lưu trữ cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Để chấp nhận việc sử dụng cookie, hãy nhấp vào Chấp nhận tất cả cookie cookie hoặc tiếp tục duyệt trang web. Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân
Cookies cần thiết nghiêm ngặt