Sự kiện

thứ sáu
0 Euro
  • Nâng cao trình độ tiếng Đức của bạn với buổi tối chiếu phim của chúng tôi!

  • Chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim bằng tiếng Đức với phụ đề tiếng Đức.
  • Bạn cũng nhận được một thức uống miễn phí.
  • Chúng ta gặp nhau vào thứ Sáu lúc 7:00 tối để cải thiện kỹ năng tiếng Đức của bạn từ trình độ A2 lên B2.
    Hoàn thiện tiếng Đức của bạn.
  • Tập trung đặc biệt vào việc nghe: Buổi tối xem phim của chúng tôi tập trung đặc biệt vào việc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Đức của bạn. Bằng cách này, chúng tôi chuẩn bị cho bạn một cách tối ưu cho cuộc sống hàng ngày và cuộc sống nghề nghiệp trong môi trường nói tiếng Đức.
  • Phù hợp với mọi trình độ: Cho dù bạn là người học ở trình độ trung cấp (A2) hay trình độ nâng cao (B2), rạp chiếu phim của chúng tôi dành cho mọi trình độ.
  • Trao đổi văn hóa: Ngoài buổi tối chiếu phim, chúng tôi thúc đẩy trao đổi giữa những người tham gia khóa học. Điều này thúc đẩy sự hiểu biết về văn hóa Đức và củng cố việc sử dụng ngôn ngữ trong bối cảnh xã hội.

Đội của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Cookies được lưu trữ cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Để chấp nhận việc sử dụng cookie, hãy nhấp vào Chấp nhận tất cả cookie cookie hoặc tiếp tục duyệt trang web. Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân
Cookies cần thiết nghiêm ngặt