Đăng ký khóa học C1-TestDaf

Ngày bắt đầu Thời gian khóa học Thời lượng giá
Các bài học video miễn phí "Phần thưởng cho khóa học" 29 0 Euro
Đọc thêm
 • Bạn sẽ nhận được từ chúng tôi sau khi thanh toán:

1. Khóa học chuyên sâu tại trường ở Hanover: 22 tiết học mỗi tuần.

2. Giấy chứng nhận thị thực / xác nhận đăng ký.

3. Sách ngữ pháp của trường ngôn ngữ DKH (tặng kèm).

4. Vào cuối cấp độ, bạn sẽ tham gia một kỳ thi và nhận được chứng chỉ theo GER (tiền thưởng):

DKH Zertifikat Telc

5. INên làm 2 lần khóa học C1 để đạt trình độ C1.

 

 • Bạn cần mua:
 1. Một quyển sách: Erkundungen C1  - Hier

 

 • Mục tiêu: C1-TestDaf - cấp độ

 

 • Địa chỉ: DKH Sprachschule, Hamburger Allee 42, 30161 Hannover.

 

 • Trong khóa học này:
 1. Bạn học ngữ pháp mới.
 2. Bạn mở rộng vốn từ vựng của mình.
 3. Kỹ năng nghe hiểu (video, âm thanh), phát âm và đọc hiểu được thực hành thường xuyên trong lớp học.
 4. Mục tiêu là đạt được trình độ C1 và có thể vượt qua kỳ thi TestDaf.

 

 • Chúng tôi là một trường ngôn ngữ được chứng nhận TELC ở Hanover:

Đọc thêm

Viện DKH

"Chứng chỉ theo GER" khi kết thúc khóa học

DKH Zertifikat Telc
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Cookies được lưu trữ cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Để chấp nhận việc sử dụng cookie, hãy nhấp vào Chấp nhận tất cả cookie cookie hoặc tiếp tục duyệt trang web. Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân
Cookies cần thiết nghiêm ngặt