Đăng ký khóa học B1 Online

Ngày bắt đầu Thời gian khóa học Thời lượng giá
 • Bạn học 3 buổi một tuần, từ 5:15 chiều đến 7:30 tối.
 • Khóa học kéo dài tổng cộng 8 tuần.
 • 72 bài học mỗi khóa học. 5,55 euro mỗi 45 phút.
 • Sách (Bạn có thể lấy sách từ trường ngôn ngữ DKH.):
 1. Sách: Menschen Hier B1.1  - Hier
 2. Sách: Menschen Hier B1.2  - Hier

 

 • Trong khóa học này:
 1. Bạn học ngữ pháp mới.
 2. Bạn mở rộng vốn từ vựng của mình.
 3. Kỹ năng nghe hiểu (video, âm thanh), phát âm và đọc hiểu được thực hành thường xuyên trong lớp học.

 

 • Chúng tôi là một trường ngôn ngữ được chứng nhận TELC ở Hanover và hiện cũng đang trực tuyến:

 • Kết thúc khóa học bạn sẽ làm bài kiểm tra và nhận chứng chỉ theo GER:

DKH Zertifikat Telc

 

 • Khóa học được thực hiện thông qua "Zoom":

Đọc thêm

Viện DKH

"Chứng chỉ theo GER" khi kết thúc khóa học

DKH Zertifikat Telc

Đội của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Cookies được lưu trữ cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Để chấp nhận việc sử dụng cookie, hãy nhấp vào Chấp nhận tất cả cookie cookie hoặc tiếp tục duyệt trang web. Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân
Cookies cần thiết nghiêm ngặt