B1 - khoá tiếng Đức

Mở visa Nếu bạn đặt các khóa học với chúng tôi, bạn có thể nhận được thị thực đến Đức.
Giấy chứng nhận theo GER Sau khi bạn hoàn thành một cấp độ với chúng tôi và vượt qua bài kiểm tra, bạn sẽ nhận được chứng chỉ DKH theo GER.
Khóa học chuyên sâu 22 U.-S. Tất cả các khóa học của chúng tôi là chuyên sâu. Các khóa học buổi sáng và buổi chiều bao gồm 22 bài học mỗi tuần.
390 Euro Nếu bạn trả một tháng trước khi khóa học bắt đầu, bạn sẽ nhận được mức giá ưu đãi.
  • Theo yêu cầu của Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu, trình độ B1 cho phép bạn đối phó với hầu hết các tình huống khi đi du lịch ở Đức. Nói chung, bạn hiểu cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ chuẩn và có thể tham gia vào cuộc trò chuyện. Nếu bạn hoàn thành khóa học tiếng Đức trình độ B1 của chúng tôi thành công, vốn từ vựng và ngữ pháp của bạn sẽ giúp bạn sử dụng ngôn ngữ này ở trình độ nâng cao.
  • Cấp độ B1 có thể được chia thành các cấp độ phụ B1.1 và B1.2.
    Vì vậy, nếu bạn đang hướng đến trình độ B2 nhưng bạn vẫn gặp khó khăn trong việc hiểu thì tiếng Đức B1.2 là sự lựa chọn phù hợp cho bạn.

Hãy để bản thân được kiểm tra

B 1.1 - Test câu hỏi 1 / 10

Anne und Moritz haben endlich eine Wohnung gefunden! Die Glücklich ...!

Kennst du schon unseren neuen Nachbar...? Er ist ein sehr interessanter Mensch....

Der erste Tag war ganz gut. Der Chef ... mich durch die Firma und ... mir wichtige Informationen.

Das sind die Kunden, ... ich geholfen habe.

Ich fahre nie mit dem Fahrrad zur Arbeit, ... .

Gehen Sie zum Arzt, ... .

Mein Mann hat viele Wochen im Jahr frei, ... .

Nachdem ich ein Jahr lang Deutsch ..., bin ich nach Salzburg gezogen.

Dank ... Zusammenarbeit haben wir das Projekt schnell und erfolgreich abgeschlossen.

Die Ergebnisse der ... Sitzung können Sie im Intranet nachlesen.

B 1.2 - Test câu hỏi 1 / 10

Nach dem Mittagessen nasche ich gerne ... .

Du siehst aber toll aus. Die dreiwöchige Schönheitskur hat ... total ...

Das Dach ... muss dringend renoviert werden.

Adjektiv machen aus -> die Abwechslung

Diese Schminke ist äußerst schwer ... herunter .. waschen ... .

Bruno denkt ... eine Weltreise.

Geben Sie die Nudeln in das ... Wasser.

du - würden - mir - helfen - die schweren Taschen - tragen - ?

Am Ende ... konnte der Koch sagen, dass er sich für den richtigen Beruf entschieden hatte.

Die Familie ... kein neues Auto, wenn ihr altes noch repariert werden ... .

Đội của chúng tôi

Khóa học tiếng Đức B1 Hannover

  • Tám tuần ở Hanover, năm ngày học phí mỗi tuần, 4 giờ học mỗi ngày, cộng với bài tập về nhà. Và mọi thứ bằng tiếng Đức B1. Nếu đây không phải là khóa học chuyên sâu B1 thì sao?! </ P> </ li>

  • Vì vậy, cũng có một không khí học tập hiệu quả, dễ chịu, trung bình chỉ có 16 người trong một lớp trong các khóa học B1 của chúng tôi - tất nhiên cùng với các giáo viên tiếng Đức có trình độ và nhiệt tình của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua mười hai bài học tiếng Đức B1 của cuốn sách khóa học. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể đăng ký thi B1 vào cuối khóa học và nhờ đó nhận được chứng chỉ tiếng Đức B1 được quốc tế công nhận.

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Cookies được lưu trữ cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Để chấp nhận việc sử dụng cookie, hãy nhấp vào Chấp nhận tất cả cookie cookie hoặc tiếp tục duyệt trang web. Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân
Cookies cần thiết nghiêm ngặt