Đăng ký thi B 2 für Teilnehmer

  • Bài kiểm tra này dành cho những người tham gia trường ngôn ngữ DKH
  • Kỳ thi được thực hiện trực tuyến.


    Hướng dẫn thi viết - link

    Video về đăng ký thi cho người tham gia - link

 

- Đây là chứng chỉ GER từ trường ngôn ngữ DKH. Đây không phải là chứng chỉ TELC.

- Điều khoản và điều kiện chung -  https://www.deutsch-kurs-hannover.com/agb
- Tuyên bố bảo vệ dữ liệu: & nbsp; https://www.deutsch-kurs-hannover.com/datenschutz

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Cookies được lưu trữ cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Để chấp nhận việc sử dụng cookie, hãy nhấp vào Chấp nhận tất cả cookie cookie hoặc tiếp tục duyệt trang web. Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân
Cookies cần thiết nghiêm ngặt