Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế khi tham gia khóa học tiếng / khóa học chuẩn bị

Nếu bạn dự định tham gia một khóa học ngôn ngữ hoặc một khóa học dự bị đại học ở Đức, bạn phải có bảo hiểm y tế phù hợp.

Trong trường hợp này, bảo hiểm y tế theo luật định không được phép, vì vậy bạn phải mua bảo hiểm y tế tư nhân như ở Đức!

Loại bảo hiểm sức khỏe này đảm bảo rằng bạn được bảo hiểm trong toàn bộ thời gian chuẩn bị hoặc khóa học ngôn ngữ của bạn và bạn không phải lo lắng về sức khỏe của mình. Loại bảo hiểm này tương đối rẻ với gói hàng tháng cơ bản chỉ 33 euro / tháng.

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Cookies được lưu trữ cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Để chấp nhận việc sử dụng cookie, hãy nhấp vào Chấp nhận tất cả cookie cookie hoặc tiếp tục duyệt trang web. Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân
Cookies cần thiết nghiêm ngặt