Khóa học tiếng Đức trực tuyến B1

Học tiếng Đức với giáo viên
Học tiếng Đức với giáo viên
  • giáo viên DKH có trình độ cao
  • Trường ngôn ngữ được chứng nhận TELC
  • 5,55 euro mỗi 45 phút
  • Chứng chỉ theo GER
ĐÀO TẠO TIẾNG ĐỨC TRỰC TUYẾN BẰNG VIDEO BÀI HỌC

Học tiếng Đức độc lập trực tuyến, với nhiều video, bài tập và bài học với chất lượng tốt nhất.

Đội của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Cookies được lưu trữ cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Để chấp nhận việc sử dụng cookie, hãy nhấp vào Chấp nhận tất cả cookie cookie hoặc tiếp tục duyệt trang web. Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân
Cookies cần thiết nghiêm ngặt