Điều khoản dịch vụ

1. Đăng ký

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

1.1.  Tham dự sự kiện nói chung chỉ có thể với đăng ký trước. Ngoại lệ: bài học thử nghiệm.

1.2.  Bạn có thể đăng ký cho các sự kiện của chúng tôi trực tiếp, bằng văn bản hoặc trực tuyến. Thanh toán thường được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền mặt tại trường.

1.3.  Đăng ký của bạn cho các sự kiện của trường ngôn ngữ DKH là ràng buộc và bắt buộc phải trả lệ phí ngay lập tức.

1.4. Khi đăng ký tại trường, một khoản tiền gửi ít nhất 160 euro là do. Phần còn lại là do ít nhất 2 tuần trước khi bắt đầu khóa học, nếu không, phí khóa học hoàn thành là 400 euro và bạn có thể mất vị trí của mình.

1.5.  Học phí cho một cấp độ, ví dụ B2.1 là:

- nếu bạn  trả hơn  1 tháng trước khi bắt đầu khóa học - 350 euro .

- nếu bạn  trả từ  4 đến 2 tuần trước khi bắt đầu khóa học -  380 euro .

- nếu bạn  trả ít hơn  2 tuần trước khi bắt đầu khóa học -  400 euro .

1.6. Khi đăng ký trực tiếp, xác nhận đăng ký sẽ được cấp ngay sau khi thanh toán. Đối với tất cả các loại đăng ký khác, xác nhận đăng ký thường được gửi qua email. Xin lưu ý rằng việc tham dự một sự kiện chỉ có thể với xác nhận đăng ký hợp lệ.

1.7. Một hóa đơn riêng biệt sẽ được phát hành theo yêu cầu rõ ràng của khách hàng. Người tham gia không có quyền bắt đầu khóa học cho đến khi chúng tôi nhận được thanh toán đầy đủ. Ngoại lệ: bài học thử nghiệm.

1.8.  Kỳ thi  lấy chứng chỉ từ trường ngôn ngữ DKH có giá  80 euro . Đăng ký chỉ có thể ở trường trong khoảng thời gian từ 12:15 chiều đến 1:00 chiều

1.9.  Kiểm tra kiểm tra: Xin lưu ý rằng kiểm tra kiểm tra có thể được thực hiện riêng lẻ dưới sự giám sát chặt chẽ của 2 giáo viên và do đó cũng rất tốn thời gian và chi phí. Khi xem bài kiểm tra, tối đa 1 học sinh có thể ở trong phòng. Bạn không thể có bút bi hoặc dụng cụ viết tương tự. Bạn không được mang theo điện thoại di động hoặc các thiết bị có khả năng chụp ảnh tương tự. Việc kiểm tra chỉ có thể được thực hiện trong các cơ sở của trường ngôn ngữ DKH, tùy thuộc vào sự sẵn có của cơ sở. Giá để kiểm tra là 120 euro.

 

2. Visa


2.1.  Trước khi bạn đăng ký tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Đức ở nước bạn, hãy tìm hiểu về các quy định thị thực hiện hành. Xin lưu ý rằng bạn phải đăng ký trong thời gian tốt, vì có thể mất vài tháng để cấp visa. Nó thường mất 3 tháng.

2.2.  Nếu bạn cần visa để đi du lịch đến Đức, chúng tôi phải yêu cầu bạn trả trước toàn bộ khóa học và phí chỗ ở. Chỉ sau đó chúng ta mới có thể cấp giấy chứng nhận để cấp thị thực cho đại sứ quán Đức. Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi giấy chứng nhận thị thực cho bạn qua email. Giấy chứng nhận cấp visa có giá 100 euro nếu bạn chỉ đặt một khóa học. Nếu bạn đặt 3 khóa học trở lên, chứng chỉ là miễn phí. 

2.3.  Tất cả các khóa học phải theo sau cái khác. Bạn không thể nghỉ giữa các khóa học.

2.4.  Nếu đơn xin thị thực bị từ chối và trường ngôn ngữ DKH được thông báo trong thời gian tốt (điều này có nghĩa là hơn 1 tháng trước khi bắt đầu khóa học), toàn bộ số tiền khóa học sẽ được hoàn trả, trừ phí xử lý 160 euro và bất kỳ khoản phí ngân hàng nào phát sinh.

2.5. Từ 30 đến 14  ngày theo lịch trước khi bắt đầu khóa học: số tiền tối thiểu 220 euro.

2.6. Không hoàn trả cho khóa học có thể ít hơn 14  ngày theo lịch trước khi bắt đầu khóa học hoặc nếu người tham gia không xuất hiện hoặc sau khi bắt đầu  khóa học .

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

3. Hủy bỏ

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

3.1.  Phải được thực hiện bằng văn bản. Lệ phí hủy là:
Từ ∞ đến 30  ngày trước khi bắt đầu khóa học:  160 euro .
Từ 30 đến 14  ngày theo lịch trước khi bắt đầu khóa học:  220 euro .

- Hoàn tiền không còn có thể ít hơn 14 ngày theo lịch trước khi bắt đầu khóa học hoặc nếu người tham gia không xuất hiện hoặc sau khi bắt đầu khóa học  .

3.2.  Trong trường hợp hủy bỏ, phải luôn luôn  xuất trình bằng chứng : giấy chứng nhận y tế, từ chối cấp thị thực.

3.3. Xác nhận đăng ký phải được trả lại trong bản gốc (chúng tôi có nghĩa vụ chuyển tiếp từng trường hợp đến cơ quan di trú).

3.4. Hoàn tiền sẽ chỉ được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng và trong vòng 14 ngày làm việc.

3.5.  Trong trường hợp khóa học bị hủy bỏ hoặc gián đoạn, không thể hoàn trả học phí . Ngày khóa học bị bỏ lỡ không thể được bù đắp, nó cũng không thể kéo dài thời gian khóa học vì lý do này.

3.6.  Nếu bạn đã đặt lại khóa học, bạn không thể hủy khóa học được nữa.

3.7.  Nếu bạn  đã trả tiền đặt cọc cho khóa học  , việc hủy bỏ là không thể.

3.8.  Nếu trường ngôn ngữ DKH đã cấp chứng nhận visa cho bạn, bạn chỉ có thể hủy khóa học nếu visa bị từ chối.

3.9.  Nếu bạn đã đặt cọc cho danh sách chờ và chưa được cung cấp địa điểm, thì tiền sẽ được hoàn trả đầy đủ.

Tuy nhiên, nếu bạn đã nhận được xác nhận đăng ký, bạn không thể hủy khóa học, trong trường hợp này bạn chỉ có thể đặt lại khóa học khác nếu bạn chưa có địa điểm.

3.10.  Trong trường hợp bất khả kháng, thiên tai hoặc dịch bệnh và hậu quả của nó, học phí không thể được hoàn trả. Nếu trường ngôn ngữ DKH không thể / không được phép tiến hành một khóa học trong các phòng DKH, khóa học sẽ được tiến hành trực tuyến. Nếu bạn không ở Đức, các khóa học có thể được đặt lại và đóng băng. Trong trường hợp này, chi phí đặt lại: xem đoạn 4.

 

4. Đặt lại

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

4.1.  Chi phí đặt lại cho bạn:

- Từ đến 30  ngày trước khi bắt đầu khóa học: 160 euro.

- Chưa đến 30  ngày lịch trước khi bắt đầu khóa học: 220 euro.

- Sau khi bắt đầu  khóa học , chỉ có thể thay đổi khóa học trong vòng 2 ngày đầu tiên với sự tư vấn của giáo viên, tùy thuộc vào không gian -  220 euro .

4.2.  Việc đặt lại có thể được hoãn lại trong tối đa 2 tháng. Việc đặt lại có thể được thực hiện tối đa là 1 lần.

4.3.  Bằng chứng phải luôn luôn được cung cấp.

4.4.  Có thể đặt lại khóa học cho người khác. Điều kiện tiên quyết là người này có thể chứng minh mức độ phù hợp. Việc đặt lại cho người khác chỉ có thể được thực hiện cho cùng một khóa học, nếu không thì áp dụng các điều kiện từ điểm 5.1.

Việc đặt lại cho người khác - chi phí - 60 euro. Người mà khóa học được đặt lại có thể không còn đặt lại hoặc hủy khóa học. Người mà khóa học được đặt lại không nhận được xác nhận đăng ký visa.

4.5. Xác nhận đăng ký phải được gửi khi thay đổi đặt phòng.

4.6.  Bạn chỉ có thể đặt lại cho cùng cấp khóa học. Bạn không thể, ví dụ, đặt lại từ A1 đến A2. Việc đặt lại như vậy chỉ có thể nếu bạn xuất trình chứng chỉ Telc.

4.7.  Khi thực hiện việc đặt lại, các điều khoản và điều kiện sẽ được chấp nhận một lần nữa.

4.8.  Nếu phí khóa học khác nhau trước và sau khi đặt lại, người tham gia khóa học phải trả tiền chênh lệch.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

5. Phạm vi dịch vụ

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

5.1.  Nội dung của những gì bạn có thể mong đợi từ các sự kiện tại trường ngôn ngữ DKH chỉ dựa trên chương trình của sự kiện. Cam kết bằng lời nói hoặc mô tả không ràng buộc. Các giảng viên không được phép sắp xếp cá nhân.

5.2.  Trường ngôn ngữ DKH có quyền tổ chức các sự kiện do một giảng viên khác thực hiện. Vì một lý do khách quan và ở mức độ hợp lý cho những người tham gia, trường ngôn ngữ DKH có thể thay đổi địa điểm và thời gian của sự kiện.

5.3.  Mỗi khóa học buổi sáng và buổi chiều bao gồm 88 giờ. (88 lần - 45 phút). Một giờ tương ứng với 45 phút. Nếu khóa học có ít hơn 8 người tham gia, số giờ U được thay đổi. (xem 10,4.).

5.4.  18 bài học mỗi tuần trong mỗi khóa học từ 5:30 chiều đến 8:45 tối kết quả từ việc tham dự một khóa học bổ sung diễn ra vào thứ Sáu hàng tuần lúc 8:45 tối và thứ Bảy hàng tuần lúc 8:00 sáng. Các khóa học này có thể được đặt ngoài các khóa học tiêu chuẩn.

5.5.  Nếu ít hơn 4 người tham gia vào bài học, bài học được coi là học phí tư nhân. Sau đó, số giờ giảm 50%.

6. Phân bổ khóa học, mục tiêu khóa học và  yêu cầu khóa học

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

6.1.  Việc phân bổ khóa học cuối cùng diễn ra vào đầu khóa học.

6.2.  Tuổi tối thiểu: 16 tuổi. Người tham gia khóa học phải có khả năng nói và viết bằng tiếng Latin. 

6.3.  Tham dự khóa học thường xuyên (hơn 90%), tham gia tích cực, cung cấp các nhiệm vụ bằng văn bản là điều kiện tiên quyết cơ bản để đạt được mục tiêu khóa học.

6.4.  Nếu người tham gia không đáp ứng các yêu cầu cơ bản này hoặc không thể theo cấp độ khóa học vì các lý do khác, DKH sẽ chỉ định khóa học cho cấp độ thấp hơn sau khi tham khảo ý kiến ​​của người hướng dẫn khóa học. Một sự tiến bộ lên cấp độ khóa học cao hơn tiếp theo chỉ có thể sau khi hoàn thành thành công cấp độ khóa học trước đó.

6.5.  DKH Sprachschule không đảm bảo đạt được mục tiêu học tập cụ thể hoặc thành công trong giảng dạy. Các đơn vị giảng dạy được đề xuất để đạt đến một cấp độ là các yêu cầu tối thiểu và có thể đi chệch khỏi các yêu cầu thực tế trong các trường hợp riêng lẻ.

6.6.  Nếu bạn đã tham dự hơn 50% phần thứ hai của cấp độ khóa học, bạn có cơ hội làm bài kiểm tra DKH miễn phí và nhận chứng chỉ DKH. Nếu bạn đã tham dự ít hơn 50% khóa học, bạn có thể tham gia kỳ thi DKH với giá 80 euro và nhận chứng chỉ.

6,7.  Bạn phải chứng minh các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Đức của mình bằng bài kiểm tra vị trí hoặc chứng chỉ hiện tại của chúng tôi (không quá 6 tháng) trong trách nhiệm và sự quan tâm của bạn trước khi tham gia khóa học. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho thành công học tập của bạn nếu kỹ năng tiếng Đức của bạn không đủ cho khóa học tương ứng trước khi bắt đầu khóa học.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

 

7. Hủy bỏ bởi trường ngôn ngữ DKH

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

7.1.  Nếu một người tham gia làm xáo trộn lớp học thông qua hành vi của mình hoặc bỏ qua các điều kiện tham gia, DKH có quyền chấm dứt mà không cần thông báo trước. Người tham gia không được hoàn trả học phí.

7.2.  Trong trường hợp khóa học chưa được người tham gia thanh toán đầy đủ và nó đã trôi qua hơn 2 ngày sau khi bắt đầu khóa học, DKH có quyền hủy mà không cần thông báo trước. Người tham gia không được hoàn trả học phí.

7.3.  DKH có quyền hủy các khóa học mà không cần đưa ra lý do. Trong trường hợp này, toàn bộ chi phí khóa học sẽ được hoàn trả, trừ đi phí xử lý và bất kỳ khoản phí ngân hàng nào phát sinh. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho thiệt hại / chi phí phát sinh hoặc đã phát sinh do việc hủy bỏ sự kiện này.

 

8. Trách nhiệm

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

8.1.  Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các thiệt hại do bạn gây ra trong thời gian lưu trú và có nghĩa vụ bồi thường. DKH Sprachschule không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, thương tích và mất đồ đạc cá nhân và cloakroom.

8.2.  Những người giám hộ hợp pháp chịu trách nhiệm cho trẻ vị thành niên.

8.3.  Tham gia vào các hoạt động giải trí của chúng tôi có nguy cơ của riêng bạn.

8.4.  Chúng tôi khuyên bạn nên mua bảo hiểm sức khỏe, tai nạn và trách nhiệm. Những người tham gia khóa học không được bảo hiểm do tai nạn hoặc bảo hiểm y tế của trường ngôn ngữ DKH.

8,5.  Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho thiệt hại / chi phí phát sinh hoặc đã phát sinh do việc hủy bỏ sự kiện này.

 

9. Chung

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

9.1.  Sách giáo khoa không được bao gồm trong giá khóa học.

9.2. Trừ khi có ghi chú khác, không có bài học nào diễn ra vào các ngày lễ của Đức. Khóa học bị hủy sẽ được lên lịch lại vào một thời điểm khác.

9.3.  Đội ngũ giảng viên cho các khóa học và đào tạo được phân bổ bởi trường ngôn ngữ DKH. Không có quyền được thông báo về một giáo viên cụ thể.

9,4.  Người tham gia sẽ nhận được xác nhận tham gia nếu có ít nhất 70% tham dự. Giấy chứng nhận / xác nhận tham gia các khóa học hiện tại được cấp miễn phí.

 

10. Hủy bỏ trường ngôn ngữ DKH, giảm thời lượng sự kiện, hủy bỏ sự kiện


10.1.  Các sự kiện không diễn ra và có thể bị hủy bỏ bởi trường ngôn ngữ DKH:
a) giảng viên bị hủy bỏ .
b) số lượng người tham gia tối thiểu không đạt được.

c) không có không gian trống
10.2.  Nếu một sự kiện không diễn ra, trường ngôn ngữ DKH sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức. Nếu bạn có một hành trình dài hơn, xin vui lòng hỏi tại văn phòng đăng ký của chúng tôi trước khi bắt đầu cuộc hành trình liệu sự kiện sẽ diễn ra.
10.3.  Trong trường hợp một sự kiện bị hủy bỏ, tất nhiên bạn sẽ nhận lại được phí cho khóa học.
10,4.  Các sự kiện không đạt được số lượng người tham gia tối thiểu cần thiết trước ngày thứ ba sẽ bị giảm. Việc giảm được thực hiện có tính đến và duy trì nội dung theo kế hoạch và khái niệm tổng thể:

Từ 8 người tham gia - 100% thời lượng khóa học theo kế hoạch

7 người tham gia - 86% thời lượng khóa học theo kế hoạch

6 người tham gia - 72% thời lượng khóa học theo kế hoạch

5 người tham gia - 58% thời lượng khóa học theo kế hoạch

4 người tham gia - 50% thời lượng khóa học theo kế hoạch

3 người tham gia - 42% thời lượng khóa học theo kế hoạch

2 người tham gia - 27% thời lượng khóa học theo kế hoạch

1 người tham gia - 10% thời gian dự kiến
10.5.  Trong trường hợp giới hạn số lượng người tham gia, trường ngôn ngữ DKH có quyền quá đông, miễn là điều này hợp lý cho những người tham gia, có tính đến nội dung và khái niệm của sự kiện.

10.6.  Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho thiệt hại / chi phí phát sinh hoặc đã phát sinh do việc hủy bỏ sự kiện này.

 

11. Quyền rút tiền

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

11.1.  Bạn có quyền hủy hợp đồng / đăng ký trong vòng mười bốn ngày mà không cần nêu lý do nếu bạn chưa đồng ý hủy bỏ sớm quyền hủy bỏ.

11.2.  Thời gian hủy là mười bốn ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết (kể từ ngày đăng ký).

11.3.  Do đó, bạn có thể rút khỏi tuyên bố hợp đồng trong vòng 14 ngày theo lịch kể từ khi ký kết hợp đồng mà không nêu rõ lý do bằng cách gửi một tuyên bố rút tiền bằng văn bản (ví dụ: thư, email). Đối với điều này, nó là đủ nếu thông báo rút tiền được gửi trong khoảng thời gian này (ngày của phiếu gửi thư là quyết định). Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ tính.

11.4.  Văn bản rút tiền phải được gửi tới:

Trường ngoại ngữ DKH, Georgstr. 11, 30159 Hanover, Đức
e-mail:  info @ deutsch-kurs-hannover.com

11,5.  Bạn cũng có tùy chọn cá nhân tuyên bố rút tiền từ trường ngôn ngữ DKH trong thời gian rút tiền.

11.6. Nếu bạn hủy hợp đồng này, chúng tôi phải hoàn trả tất cả các khoản thanh toán mà chúng tôi đã nhận được từ bạn ngay lập tức và chậm nhất là trong vòng mười bốn ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được thông báo về việc hủy hợp đồng này. 

11.7.  Nếu bạn đã yêu cầu các dịch vụ nên bắt đầu trong thời gian hủy, bạn phải trả cho chúng tôi một khoản tiền hợp lý theo các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, tương ứng với thời gian cho đến khi bạn thông báo cho chúng tôi về việc hủy bỏ quyền đối với hợp đồng này dịch vụ được thực hiện so với tổng phạm vi của các dịch vụ được cung cấp trong hợp đồng. 

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

12.Chú ý về việc hết hạn sớm của quyền rút tiền

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

12.1. Quyền hủy bỏ trong 14 ngày của bạn hết hạn sớm trong trường hợp hợp đồng cung cấp dịch vụ nếu trường ngôn ngữ DKH đã hoàn thành dịch vụ hoặc chỉ bắt đầu thực hiện dịch vụ sau khi bạn đã đồng ý và đồng thời xác nhận kiến ​​thức của bạn rằng Bạn mất quyền rút tiền từ trường ngôn ngữ DKH.

12.2.  Các lớp học chỉ có thể được tổ chức hoặc bất kỳ xác nhận / chứng thực nào bây giờ chỉ có thể được cung cấp nếu bạn đồng ý với sự khởi đầu sớm. 

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

13. Giấy chứng nhận

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Xác nhận đăng ký - 0 euro

Xác nhận tham gia - 0 euro

Giấy chứng nhận ngày lễ - 10 euro

Giấy chứng nhận tham gia - 10 euro

Giấy chứng nhận thị thực - 100 euro nếu ít hơn 3 khóa học đã được đặt.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Tất cả các thông tin không có bảo đảm, in sửa lỗi, lỗi dịch và thay đổi dành riêng.

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Cookies được lưu trữ cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Để chấp nhận việc sử dụng cookie, hãy nhấp vào Chấp nhận tất cả cookie cookie hoặc tiếp tục duyệt trang web. Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân
Cookies cần thiết nghiêm ngặt